Вашият пътеводител в света на кредитите
Телефон: 0700 1 3887
*На цената на един градски разговор
София Комерс - За компанията

София Комерс Кредит Груп АД е акционерно дружество учредено през 2006 г. Финансирането е осигурено от уставния капитал, внесен от акционерите.

  • Предмет на дейност - предоставяне на кредити на физически и юридически лица за всякакви цели при опростена процедура.
  • Дружеството притежава лиценз за финансова институция, издаден от Българска Народна Банка. вижте лиценза...
  • Дружеството е регистрирано по Закона за защита на личните данни.
  • През 2007г. София Комерс Кредит Груп АД емитира частна облигационна емисия в размер на 1 000 000 евро.
  • От Август 2009 г. емисията е публична и се търгува на Българска Фондова Борса.
  • София Комерс Кредит Груп АД е коректен партньор стриктно спазващ сключените договори и споразумения