Вашият пътеводител в света на кредитите
Телефон: 0700 1 3887
*На цената на един градски разговор
Вивус - За компанията
Vivus е търговска марка на "4финанс" ЕООД – дружество с ЕИК 202393458, вписано в регистъра на финансовите институции към Българска народна банка под номер BGR00313, с адрес и седалище на управление гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, ет. 14. Ние сме регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни с удостоверение номер 371033. Общите условия на "4финанс" ЕООД важат за всички кредити. Всяка кандидатура преминава оценка на риска спрямо вътрешните правила на дружеството. Финансов пример за кредит от Vivus. Вземате кредит на стойност 200 лева със срок на договора 30 дни. При лихва от 3,36 лева за всеки 100 лева, лихвите за посочения период и сума са в размер на 6,73 лева. Общата сума за връщане е 206,73 лева, а годишният процент на разходите (ГПР) за финансовия пример – 49.6%. При нас няма скрити такси – не изискваме такса за кандидатстване за кредит, нито такси за паричните преводи. Клиентите, избрали опцията за удължаване срока на кредита, също са обект на оценка на кредитоспособност. При тази услуга се начислява такса за периода на удължаване, която заплащате предварително и в пълен размер. Таксата не се включва към главницата на Вашия кредит. Закъснели или неизвършени плащания. При неизплащане на кредита Ви се начисляват наказателни лихви. Неизплатените задължения влошават Вашата кредитна история в Централния кредитен регистър на Българска народна банка. Влошената кредитна история води до ограничаване на достъпа до потребителски, ипотечни, кредитни или лизингови продукти в бъдеще. Историята в Централния кредитен регистър се пази в срок от 5 години. При неспазване на задълженията по договора за кредит следва да се начислява наказателна лихва в размер, определен в общите условия на кредита и законовата рамка. Ако не можем да се свържем с Вас, ще изпратим писмо на Вашия личен адрес. Всички разходи за подготовка, изготвяне и изпращане на писмото ще бъдат прехвърлени към Вас. Vivus напомня да обмислите внимателно финансовото си положение преди да кандидатствате за кредит. Ако имате нужда от съвет, нашите специалисти от отдел "Обслужване на клиенти" ще се радват да Ви помогнат. Можете да се свържете с нас на телефон 0700 45 010.
Виж условията

Кандидатствай за кредит

100.00 лв. - 350.00 лв.