Вашият пътеводител в света на кредитите
Телефон: 0700 1 3887
*На цената на един градски разговор
Овергаз Капитал АД - За компанията

Овергаз Капитал предлага следните видове кредит:

Потребителски кредит

Кредитът  може да се използува за всякакви текущи нужди.

 • Размер на кредита – до 5 000 лв.
 • Срок – от 6 до 120 месеца;
 • Лихвен процент – 15,85%;
 • Начин на погасяване  - равни месечни погасителни вноски;
 • Обезпечение – запис на заповед;
 • Задължително се изисква поръчител с постоянни доходи;
 • Такси и комисионни:- Без такса за разглеждане на документи  - Еднократна такса управление на кредит – 3% от разрешения кредит – минимум 60 лв. Удържа се от Овергаз Капитал при усвояване на разрешения кредит.

            Без наказателна лихва при предсрочно погасяване на кредита.

Микрокредит

 • Размер на кредита – от 100 до 399 лв. /суми, кратни на 50/
 • Срок – от 2 до 6 месеца;
 • Без поръчител;
 • Обезпечение – запис на заповед;
 • Начин на погасяване  - равни месечни погасителни вноски;
 • Усвояване – по лична банкова сметка;
 • Такси и комисионни:-  Без такса за разглеждане на документи  - Еднократна такса управление на кредит – 10 лева. Удържа се от Овергаз Капитал при усвояване на разрешения кредит.

            Без наказателна лихва при предсрочно погасяване на кредита.

HomePlan - Потребителски кредит Овергаз за битови клиенти

Кредитът е целеви и може да се използува за финансиране на всички етапи на газификация, съобразно желанието на клиента. Изисква се подписан Договор за присъединяване и представянето на ценова оферта за услугите, които ще се финансират. Сумата по кредита се превежда по лична сметка на кредитополучателя.

 • Размер на кредита – до 10 000 лв.
 • Срок – от 6 до 120 месеца;
 • Обезпечение – запис на заповед;
 • В случай, че клиентът не е собственик на имота, който се газифицира, се изисква поръчителство от собственика на имота;
 • Начин на погасяване  - равни месечни погасителни вноски;
 • Лихвен процент – 12%;
 • Такси и комисионни:- Без такса за разглеждане на документи.-  Еднократна такса управление на кредит – 2.5% от разрешения кредит – минимум 50 лв. Удържа се от Овергаз Капитал при усвояване на разрешения кредит.

            Без наказателна лихва при предсрочно погасяване на кредита.

 

Вноската по кредита към Овергаз Капитал може да е до 30% от размера на чистия месечен доход на Кредитоискателя след приспадане на съществуващите кредитни задължения. Приемат се само доказани доходи.

 • Предоставя се на физически лица, с постоянно местожителство в страната, които са навършили 23 г.
 • Възраст не повече от 65 г. към крайният срок на кредита.
 • При потребителският кредит с поръчител-изискавията към поръчителя са същите,както при кредитополучателя.

 

Виж условията

Кандидатствай за кредит

400.00 лв. - 7000.00 лв.