Вашият пътеводител в света на кредитите
Телефон: 0700 1 3887
*На цената на един градски разговор
Кандидатствай за заем
Изберете размер на сумата: 400.00лв.
ВАЖНО: Искания за кредити,които не касаят територията на населеното място,в които "Креди Тур" ООД няма представителство, няма да бъдат разглеждани и ще остават без становище.
Дата на връщане
 • Срок на кредита
  0 месеца
 • Месечна вноска
  0.00 лв.
 • Такса
  0.00 лв.
 • Дължима крайна сума
  0.00 лв.
Име:
Презиме:
Фамилия:
ЕГН:
Роден/а на:
Номер на лична карта:
Дата на издаване на ЛК:
От МВР:
GSM номер:
Номер на банкова сметка:
Email:
Източник на доходи:
Местожителство по регистрация
Адрес:
Град
Пощ.код:
Настоящ адрес
Адрес:
Град
Пощ.код:
Декларация: Потвърждавам истинността на посочените от мен обстоятелства (данни) в това Искане и разрешавам на Овергаз Капитал да ги проверява по всяко време. Цялата изискуема информация е предоставена от мен доброволно и съм съгласен тя да бъде използвана от Овергаз Капитал за нуждите на кредитната сделка. Давам съгласие Овергаз Капитал да изисква от Националния осигурителен институт и да получава наличните в информационната система данни за моите доходи и извършените осигурителни плащания, да изисква справки от ЦКР на БНБ, както и други данни, които съставляват лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като овластявам Овергаз Капитал да действа като мой пълномощник по смисъла на ЗЗЛД. Кредитоискателят дава съгласието си съгласно чл. 4, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД неговите лични данни да бъдат предоставени на скоринг агенция за проверка на кредитната му надеждност. Удостоверявам, че съм запознат/а с общите условия за кредитиране на Овергаз Капитал, както и с лихвите, таксите и комисионите, които Овергаз Капитал прилага и ги приемам.
: