Кандидатствай онлайн

Нова услуга само при нас в КредиТур!

Представяме Ви проекта между CrediTour и Имам Право – събиране на дългове за физически и юридически лица.
Когато предоставяте назаем пари, стока или услуга, понякога не винаги се случва контрагентът Ви да се изплати навреме. Длъжникът нарушава обещание към Вас и Вие следва да се чувствате зле, заради молбата си да бъдат изплатени сумите, които се дължат. Каквато и да е причината за реализирането на дълга, когато някой, който дължи, не се изплаща навреме, винаги има нещо, което може да направите. Понякога това е просто напомняне, в други случаи ескалиращи разговори, а не на последно място и възможни сблъсъци – правни или физически.

Продуктът, който Ви представяме – събиране на дългове за физически и юридически лица , може да направи ефективно събирането на дълга с далеч по-малки неприятности за Вас.

Какво представлява?

„Имам Право“ финансира за собствена сметка и за собствен риск всички разходи на своите клиенти за съдебни дела и адвокатска защита. Работим със специалисти, които познават методите за защита и действията, които е необходимо да бъдат предприети за всеки индивидуален случай, за да може клиентът да има по-големи шансове за успех при водене на дело.

Какво заплащате?

„Имам Право“ получава възнаграждение единствено при събрани суми. Размерът на възнаграждението е процент от ефективно събраните суми по делото. В случай на неуспех клиентите не дължат никакво заплащане.

„Имам Право“ получава възнаграждение единствено при спечелване на делото и успешно събиране на присъдените суми. Възнаграждението ни е процент от ефективно събраните суми по делото. Извън възнаграждението, което се заплаща при реално събрана сума, не дължите други такси или комисиони.

Защо КредиТур?

  • Ние сме добре развита мрежа от офиси и нашите служители са добре обучени как да Ви обслужат бързо и качествено.
  • КредиТур не е страна по договора, ние посредничим между клиента и колекторската фирма и може да дадем безпристрастен съвет, касаещ услугата.

И не забравяйте: Носим Ви късмет с парите!

Данни за клиента

Данни за длъжника

Данни за задължението