Кандидатствай онлайн

Нова услуга само при нас в КредиТур!

Представяме Ви проекта между CrediTour и Вип Колект – събиране на дългове за физически и юридически лица.
Когато предоставяте назаем пари, стока или услуга, понякога не винаги се случва контрагентът Ви да се изплати навреме. Длъжникът нарушава обещание към Вас и Вие следва да се чувствате зле, заради молбата си да бъдат изплатени сумите, които се дължат. Каквато и да е причината за реализирането на дълга, когато някой, който дължи, не се изплаща навреме, винаги има нещо, което може да направите. Понякога това е просто напомняне, в други случаи ескалиращи разговори, а не на последно място и възможни сблъсъци – правни или физически.

Продуктът, който Ви представяме – събиране на дългове за физически и юридически лица , може да направи ефективно събирането на дълга с далеч по-малки неприятности за Вас.

Коя е колекторската фирма?

„Вип Колект” ООД е създадена през 2012г., като част от структурата на С.Г.Груп Холдинг. Фирмата е специализирана в извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени задължения.

Технологията на работата по събиране на дължимото е следната:

 • Контакт през кол център със задължените лица
 • Уведомяване с писма и текстови съобщения
 • Срещи със задължените лица като крайна мярка
 • Периодични срещи и посещения на адреса на задълженото лице до изплащане на задължението
 • Изземване на активи /на територията на страната и извън нея чрез партниращи фирми и техника/
 • Съдебно събиране - чрез пълният набор юридически мерки, предвидени от българското законодателство
 • Много други
Обхватът на действие на фирмата е, както между физически лица, така и юридически

Как работи?

 • Ако имате договор, запис на заповед, фактура, платежни разписки, банкови бордера или който и да е друг документ, доказващ дълга, може да се обърнете към всеки наш офис или през формата на сайта ни за съдействие.
 • Необходимо е да посочите Вашите данни за връзка, както и данни за контакт, които са Ви известни на длъжника.
 • При попълване на формата, е необходимо да представите и документа, по който ще се извърши събирането на дълга.
 • След разглеждане от Вип Колект ООД, ще получите становище дали Вашата заявка е приета за обработване.
 • Не се приемат за обработка дългове с изтекъл срок на давност
 • В случай, че заявката Ви е приета за обработване е необходимо да сключите договор с колекторската фирма за възлагане на дейността по събиране.
 • В случай, че дългът бъде изцяло или частично събран , сумите изрично постъпват по посочена от Вас банкова сметка.

Какво заплащате?

За подаване на заявката и нейната обработка Вие не заплащате и не дължите нищо. Няма предварителни такси, комисиони или каквито и да било допълнителни възнаграждения!

Възнаграждения се дължат САМО след събиране на суми по дълга, като същите се уговарят между Вас и колекторската фирма в договора, който сключвате!

Възнагражденията се изплащат срещу надлежно представен разходно оправдателен документ.

Защо КредиТур?

 • Ние сме добре развита мрежа от офиси и нашите служители са добре обучени как да Ви обслужат бързо и качествено.
 • КредиТур не е страна по договора, ние посредничим между клиента и колекторската фирма и може да дадем безпристрастен съвет, касаещ услугата.

И не забравяйте: Носим Ви късмет с парите!

Данни за клиента

Данни за длъжника

Данни за задължението