Представяме Ви проекта между CrediTour и Вип Колект – събиране на дългове 
за физически и юридически лица.Когато предоставяте назаем пари, стока или услуга, 
понякога не винаги се случва контрагентът Ви да се изплати навреме. 
Длъжникът нарушава обещание към Вас и Вие следва да се чувствате зле, 
заради молбата си да бъдат изплатени сумите, които се дължат. 
Каквато и да е причината за реализирането на дълга, когато някой, 
който дължи, не се изплаща навреме, винаги има нещо, което може да направите. 
Понякога това е просто напомняне, в други случаи ескалиращи разговори,
а не на последно място и възможни сблъсъци – правни или физически. 
Продуктът, който Ви представяме – събиране на дългове за физически и юридически лица,
може да направи ефективно събирането на дълга с далеч по-малки неприятности за Вас. 
Коя е колекторската фирма?

„Вип Колект” ООД е създадена през 2012г., като част от структурата на С.Г.Груп Холдинг. 
Фирмата е специализирана в извънсъдебно и съдебно събиране на просрочени задължения. 
Технологията на работата по събиране на дължимото е следната:
Контакт през кол център със задължените лица
Уведомяване с писма и текстови съобщения
Срещи със задължените лица като крайна мярка
Периодични срещи и посещения на адреса на задълженото лице до изплащане на задължението
Изземване на активи /на територията на страната и извън нея чрез партниращи фирми и техника/
Съдебно събиране – чрез пълният набор юридически мерки, предвидени от българското законодателство
Много други
Обхватът на действие на фирмата е,както между физически лица, така и юридически.
Как работи?

Ако имате договор, запис на заповед, фактура, договор, платежни разписки, 
банкови бордера или който и да е друг документ, доказващ дълга, 
може да се обърнете към всеки наш офис или през формата на сайта ни за съдействие.
Необходимо е да посочите Вашите данни за връзка, както и данни за контакт,
които са Ви известни на длъжника. При попълване на формата, е необходимо да представите 
и документа, по който ще се извърши събирането на дълга. След обработка от Вип Колект ООД, 
ще получите становище дали Вашата заявка е приета за обработване. 
Не се приемат за обработка дългове с изтекъл срок на давност. В случай, че заявката Ви е 
приета за обработване е необходимо да сключите договор с колекторската фирма 
за възлагане на дейността по събиране. В случай, че дългът бъде изцяло 
или частично събран , сумите изрично постъпват по посочена от Вас банкова сметка.
Какво заплащате?

За подаване на заявката и нейната обработка Вие не заплащате и не дължите нищо.
Няма предварителни такси, комисиони или каквито и да било допълнителни възнаграждения! 
Възнаграждения се дължат САМО след събиране на суми по дълга, като същите се 
уговарят между Вас и колекторската фирма в договора, който сключвате!
Възнагражденията се изплащат срещу надлежно представен разходно оправдателен документ.
Защо КредиТур?

Ние сме добре развита мрежа от офиси и нашите служители са 
добре обучени как да Ви обслужат бързо и качествено. 
КредиТур не е страна по договора, ние посредничим между клиента и колекторската фирма 
и може да дадем безпристрастен съвет, касаещ услугата.
И не забравяйте: Носим Ви късмет с парите!