Партньорството между Бяла Карта и CrediTour цели да предостави на клиентите на Бяла Карта допълнителна възможност и облекчен начин на погасяване в реално време.