Кандидатствай онлайн

Какво е кредитен посредник?

Съгласно Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент / дефиницията за кредитен посредник е :”Физически и юридически лица, които при упражняване на своята търговска, стопанска или професионална дейност срещу заплащане предоставят или предлагат договори за кредит на потребители, съдействат на потребителите, като извършват подготвителната работа по договори за кредит, или сключват договори за кредит с потребители от името на кредитора.”

 Ползата от кредитен посредник

 Съществуването на пазара на различни кредитори – банки и небанкови финансови институции, води до висока степен до объркване в информацията за ползвателите на кредитни услуги. С помощта на кредитния посредник може да избирате между много и различни кредитни продукти. Кредитният посредник може да Ви помогне да изберете най-подходящият за нуждите Ви заем или кредитен пакет, да намери специални оферти за Вашите нужди и да извърши цялата подготвителна работа по кандидатстването за кредит и оформянето на документи.

Какво прави кредитния посредник?

Финансов съвет от реномиран кредитен посредник може да бъде безценна услуга – могат да се предложат различни варианти за финансиране, както и да се спести време и средства за Вас. В чести случаи заемите, предоставяни от кредитни консултанти са промоционални, с временни условия и конкурентни за пазара. Вместо сами да търсите промоционална оферта от всички кредитори, кредитният консултант може да направи това вместо Вас за броени минути. В чести случаи потребителите биха могли да плащат повече, отколкото е необходимо за една и съща кредитна услуга към различни кредитори.

Кредитният посредник е на ваша страна

Един независим кредитен посредник ще  търси най-добрите условия за кредит за Вас.  Кредитният брокер не работи от името на кредитора, а действа от името на потребителя на кредитната услуга. Информацията, която ще получите от кредитния посредник ще Ви даде достъп до много повече продукти, отколкото ако отправите своето запитване директно при кредитора. Вие ще получите безпристрастен безплатен съвет и възможността да избирате от широка гама кредитори и последващите от тях продукти. Кредитният посредник няма за цел да се ограничава до диапазона на един кредитор. Важното е да се разбере, че освен да получавате съвети, кредитният посредник има задължение да се грижи за Вас. Той е длъжен да препоръча подходящо финансиране, адекватно на Вашите потребности.

Кой плаща на кредитния посредник?

Такса или комисион за уреждане на заем на кредитен посредник се заплаща от кредитните компании, чийто продукти се продават от посредниците.  Различните кредитни компании договарят различни нива на комисионните възнаграждения на посредника. Това индиректно е в състояние да повлияе върху разнообразието от продукти, които кредитния посредник препоръчва за Вас. Например, ако един кредитор не плаща комисионни, кредитния посредник може да не включва заемите, предлагани от кредитора в списъка на продуктите, които препоръчва. Услугите на кредитния посредник са напълно безплатни за крайните клиенти - без такси и комисионни за потребителите на кредитни услуги.

Вашите права

Съгласно Закона за кредити на недвижими имоти на потребители, при подготвяне на документи за ипотечен кредит, кредитният посредник е длъжен да Ви предостави информация за своите услуги, които включват и описание на таксите или комисионните възнаграждения, които той получава от кредиторите.  При подготовка на оферта задължително условие е да имате подписано съгласие за ползване на кредитен посредник с точно и конкретно описани параметри на кредита.

Ако използвате услугите на кредитен посредник за ипотечно кредитиране, уверете сев следното:

1. Уверете се, че кредитният посредник е лицензиран. Списък на лицензираните кредитни посредници е публикуван в сайта на БНБ на адрес: http://www.bnb.bg/BankSupervision/BSCreditIntermed/BSCIRegister/index.htm

2. Кредитни институции и кредитни посредници, предоставящи услуги по ипотечно кредитиране, които не са лицензирани и не фигурират в списъка на БНБ работят нелегално в България. В случай, че попаднете на такъв, е необходимо да сезирате Комисията за защита на потребителя на адрес:

https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

3. Кредитните посредници нямат право да събират такси и комисиони за дейността си. Същите са вече договорени с кредитните компании, които те представляват. В случай, че Ви е поискана такса за услугата по кредитно посредничество, може да откажете ползването на тази услуга и да сезирате Комисията за защита на потребителите на адрес:

https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba

4. Често потребителите остават с впечатлението, че предлагащият кредит е кредитна компания, когато в действителност те са попаднали на кредитен посредник. Ако не сте сигурни или предлагащият не се е обозначил като кредитен посредник, директно попитайте за името на финансовата компания, към която проявявате интерес за финансиране. Помислете, ако има някакъв конфликт на интереси между Вашето търсене и предлаганата услуга. Разберете точно какви заеми предлага кредитния посредник, кой плаща неговите комисионни възнаграждения и откажете услугата, в случай че Ви бъде начислена такса за нея.

5. Когато кандидатствате за ипотечен кредит задължително условие е кредитният посредник да има Вашето писмено съгласие, в което трябва ясно да са вписани оферираните към Вас : вид  и срок на кредита, неговият размер, текущият лихвен процент и всички такси, които следва да заплатите. Информирайте Вашият кредитен посредник за желанията си и се интересувайте дали той е в състояние да намери финансиране, което отговаря на Вашите изисквания, колкото е възможно.  Имате право да получите допълнителна информация от кредитния си посредник за други кредити или кредитни пакети, ако не сте доволни от неговите препоръки.Никога не подписвайте бланка, без да сте прочели нейното съдържание. Ако се чувствате под натиск да подпишете, помолете за повече време за размисъл и направете своя допълнителна консултация.

6. Често пъти онлайн базираните платформи за кредитно посредничество сравняват различни видове кредити или кредитни пакети. Това е страхотен начин да получите представа за параметрите на тези продукти. Но изборът на правилният продукт за Вашите финансови нужди е по-сложен процес, отколкото просто да се избере най-ниската ставка или най-добрите стимули за кандидатстване. Кредитният посредник взема предвид всички обстоятелства, за да препоръча подходящ за Вас продукт. Той може да Ви спести време и пари, но ще направи собствено проучване за Вас, според индивидуалните Ви потребности. Бъдете готови да Ви се задават много въпроси, за да помогнете на Вашият кредитен посредник да намери заем, който отговаря на Вашите потребности и да предложи по-ниска стойност на цената на кредита.

При всички случаи ползването на кредитния посредник е безплатно за Вас, но предлага по-висока стойност за парите Ви.