Кандидатствай онлайн

Условия за ползване и Декларация за поверителност на Кредитен център КредиТур ООД

Моля, прегледайте ВНИМАТЕЛНО тази информация!

Интернет сайта creditour.eu (http://www.creditour.eu) е собственост и се управлява от Кредитен център Кредитур ООД, ЕИК: 203206032, фирмена регистрация: БЪЛГАРИЯ, област Пловдив, община Пловдив гр. Пловдив 4000, район р-н Централен, ул.Любен Каравелов No 2, ет.1,офис1

От ползването на сайта, ще се счита за признато, че сте прочели настоящето споразумение и сте съгласни, без ограничения и безусловно, да бъдете правно обвързани от настоящото споразумение и условията на политика за защита на личните данни на Кредитен център Кредитур ООД, което е регистрирано в Комисия за защита на личните данни с регистрационен № 333075.

В случай, че не сте съгласни с тези условия,моля не използвайте този уеб сайт!

Условия за ползване

CrediTour.eu е сайт, който предлага услуга, свързваща потребителите с потенциални кредитори. Сайтът представлява мрежа от независими една от друга трети страни, наречени кредитори. За да използвате услугата, трябва да сте избрали и завършили една или повече онлайн форми, в които са поискани конкретна информация от вас, включително, но и не се ограничават до: Вашето име, Адрес, Телефонен номер, Имейл адрес, Номер на лична карта, Номер на шофьорска книжка, Дата на издаване, Информация за номер на банкова сметка, Информация за заетост, Информация за свързани лица и други, по преценка на кредитора. Събирането и използването на тази информация е предмет на този сайт, съгласно Политиката за защита на личните данни. За да използвате този уеб сайт или избраната услуга, трябва да сте съгласни с тези правила и условия, както и декларацията за поверителност, които са включени в него чрез позоваване.

С подаването на формата (ите) в сайта CrediTour.eu, ние споделяме Вашата информация с един или повече участващи кредитори. С подаването на формуляр, вие разбирате и се съгласявате, че сте подали запитване за заем – продукт към www.CrediTour.eu и всяка от участващите кредитори. С подаването на формата си – искане за кредитиране до www.CrediTour.eu и всеки от техните участващи кредитори, с което се споделя информация, се съгласявате да се свържем с вас с всички средства (включително, без ограничение, електронна поща, телефон и чрез директна поща), с цел да се съдейства процеса за осъществяване на Вашата сделка или да се предостави информация за Вас, касаеща допълнителни оферти, от които може да се интересувате.

Участващите кредитори, получават предоставената от Вас информация, извършват преглед на същата в реално време, за да се определи дали Вашата кандидатура отговаря на квалификационните критерии на заемодателя. Участващите кредитори могат, наред с други неща, да проверят и Вашата работна заетост, да извършат проверка на кредитното Ви досие и преглед на Вашите данни от националните бази данни.. С подаването на формуляр, Вие се съгласявате участващите кредитори, да направят преглед и да проверят предоставените от Вас данни, като кредиторите гарантират неразпространението на същите.

Ако участващ кредитор определи, че Вашата кандидатура отговаря на неговите критерии за отпускане на заем, служител на Дружеството ще се свърже с Вас за уточняване на подробности, относно сключването на договор между Вас и кредитора и начинът за изплащане на одобрената за кредитиране сума.

Вие разбирате и приемате, че след като сте сключили договор за кредит с кредитора и сте усвоили сумата по кредит, www.CrediTour.eu не се обвързва с Вашето изплащане на заема. CrediTour.eu не е заемодател и не участва в искането за кредит или неговото одобрение. Вашите последващи взаимодействие с кредитора са обект на политика за поверителност, условията за ползване, както и други политики и /или условия, наложени от тази кредитор.

CrediTour.eu не е заемодател и не предоставя заеми, не взема кредитни решения във връзка с отпускането на кредит, нито пък гарантира приемане в дадена програма за заем или утвърждава специфични условия за заем с кредитора. CrediTour.eu не гарантира, че цената, продуктите, наличността, цените, таксите, или други условия за предлаганите заеми, предлагани и предоставяни от участващите кредитори, са с най-добрите условия на разположение на пазара.

Освен това CrediTour.eu не одобрява или не препоръчва продуктите на всеки отделен кредитор. CrediTour.eu не е агент на кредитоискателя или на всяка участваща фирма кредитор. CrediTour.eu не се занимава с използването от кредитора и /или прегледа на информацията за Вашата кандидатура, както и не прави оценка за това дали предоставените от кредитоискателя данни отговарят на критериите на заемодателя. Кредиторът е единствено отговорен за своите услуги и Вие се съгласявате, че CrediTour.eu не носи отговорност за никакви щети или разходи от всякакъв вид, произтичащи от или по някакъв начин свързани с използването на услугата. Вие разбирате, че кандидатстването Ви за кредит предоставя възможността на заемодателите да запазят Вашата информация по кандидатстването, независимо дали сте одобрен или не за кредит от тях.

CrediTour.eu си запазва правото да променя всяка информация, функции и/или представляваните в сайта кредитори, без предизвестие. CrediTour.eu си запазва правото да откаже достъп до всички или част от услугите, без предизвестие. Изрично отхвърля всяка отговорност за грешки или забавяния при предоставянето на заеми, отговарящи на услуги, причинени от грешки в някоя от предоставената от кредитоискателя информация, или от всякакви технически проблеми извън контрола на CrediTour.eu .

Отговорност и ограничения

Вие изрично разбирате и приемате, че използването от Ваша страна на услугата е изцяло на Ваш риск. Кредитен център Кредитур ООД, нейните филиали, подизпълнители, директори, служители, съдружници, собственици и лицензодатели изрично отхвърлят всички заявления, гаранции и условия от всякакъв вид, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, гаранции за продаваемост, търговско качество, пригодност за определена цел, ненарушение на собственост, или никаква гаранция и условие, произтичащи от използването на търговското име, хода на сделката или процеса на изпълнение на предоставянето на заеми от кредиторите-участници. CrediTour.eu и нейните филиали не дават никакви гаранции, че:

(а)Услугата ще отговаря на изискванията Ви

(б)Услугата ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна или без грешки и

(в) Всякакви дефекти в работата или функционалността на достъпа до услугата или сроден софтуер ще бъдат навременно отстранени от участващите фирми-кредитори. Вие изрично разбирате и приемате, че CrediTour.eu не носи отговорност към Вас за всички преки, косвени, случайни, специални, последващи, възпиращи или наказателни вреди, които могат да бъдат понесени от Вас. Това включва, но не се ограничава до, загуба на репутация, бъдещи печалби, загуба на данни. Всеки разход за обществени поръчки, загуба на заместващи стоки или услуги, всякакви загуби от материален и нематериален характер. Това включва също и всяка загуба или вреди, които могат да бъдат понесени от Вас в резултат на:

(а) Всякакви промени, които CrediTour.eu могат да направят с услугата;

(б) Всяко постоянно или временно прекратяване на услугата,

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Като условие за използване на този уеб сайт и услугите, предлагани от CrediTour.eu, Вие сте съгласни да спазвате настоящите правила . Кредитен център Кредитур ООД си запазва правото за своя сметка, да поеме изключителната защита и контрол на всеки въпрос, възникнал от претенция на потребител на сайта, като в случай на неаргументирана претенция, разноските ще подлежат на обезщетяване от Вас.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Настоящото споразумение има силата на правно споразумение между потребителя на уеб сайта и CrediTour.eu.

Вие се съгласявате, че всякаква претенция по силата на настоящото споразумение трябва да бъде предявена в рамките на една (1) календарна година след възникване на основанието на иска, или такава претенция. Настоящите условия предвиждат, че всички спорове между Вас и Компанията ще бъдат отнесени за решаване чрез арбитраж. С настоящето, Вие се съгласявате, че всички въпроси, свързани с достъпа Ви или използването на Услугите, включително всички спорове, ще се ръководят от законите на Република България. CrediTour.eu може да възложи или да делегира всички права и задължения по силата на споразумението, изцяло или частично.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

CrediTour.eu уважава личните данни и личната информация на своите потребители. Кредитен център Кредитур ООД прилага тази политика на поверителност на информацията, която получава, когато използвате нашия уебсайт www.creditour.eu Тази политика е споразумение между www. CrediTour.eu и вас, като потребител на сайта и услугата. Това споразумение урежда каква информация се събира от потребителите на сайта, как може да се използва тази информация, както и стъпките, които се предприемат, за да се гарантира, че Вашата лична информация е защитена. Вашата лична информация се споделя само с Ваше съгласие, и както е описано в тази политика.

Ние следваме принципите, които се поддържат от справедливите принципи на Комисия за защита на личните данни на Република България и информационните практики, които в момента на разположение на сайта:

http://www.cpdp.bg/index.php?p=rubric&aid=4 от където всеки потребител е в състояние да се запознае с правата си.

Тази Декларация за поверителност е включена в и е предмет на Общите условия, отнасящи се до използването на уебсайта. Вашето използване на сайта, както и каквато и да е лична информация, която предоставяте чрез уебсайта или чрез друг официален контакт с Компанията остава предмет на настоящата Декларация за поверителност, както и приложимите Условия за ползване на сайта и услугите. Като ни предоставяте Вашата лична информация на нашия уебсайт или в хода на използването на нашите услуги, Вие се съгласявате с прехвърлянето на Вашите лични данни, както и всякакви други данни, които ние получаваме за вас от трети страни - доставчици на услуги.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всяко използване на услугата е напълно доброволно. Вие не сте задължени да предоставяте каквато и да е лична информация, освен ако не изберете за достъп функциите на услуги, които изискват такава информация. Ако не сте съгласни с условията на тази политика или други условия за ползване, свързани с услугата, тогава Вие трябва незабавно да напуснете този сайт и да прекратите ползването му или някоя от частите на Услугата. Ако не сте съгласни с условията на нашата политика за поверителност и условия за ползване, моля не ни предоставяйте лична информация и следва да прекратите използването на услугата.

Лична информация за Вас

Може да се наложи да предоставите лична информация, за достъп или използване на определени части или характеристики на нашата услуга. Например, Вие ще бъдете помолени да предоставите лична информация, преди да получите оферта за заем от един от нашите кредитори. Като част от нашата услуга, ние може да получим и да събираме лична информация, предоставена от Вас, включително, но не само, Вашето име, Имейл адрес, Пощенски адрес, Номер на лична карта, Дата на издаване, Телефон или мобилен телефон. В случай, че изберете да влезете в нашия сайт и да използвате нашите услуги, ние може да изискаме от Вас да предоставите лична информация, както е посочено на формите, в целия сайт. При положение, че не предоставите исканата лична информация, може да не бъдете в състояние да получите достъп или да използвате определена услуга, когато се изисква такава информация. Ако информацията, която предоставите е грешнта или невалидна, Вашето искане за ползване на услугата може да бъде оставено без движение или отхвърлено.

Използване и споделяне на информация

Ние имаме право да споделяме Вашата лична информация (включително, без ограничение, информация за Вашата банкова сметка и номер на лична карта) с кредиторите, участващи в нашата мрежа, както и трети страни, с които имаме бизнес отношения, например застраховател, в случай, че изберете да застраховате кредита си. Тези кредитори и трети страни могат да използват Вашата лична информация, за да се оценят Вашите квалификации, за да получите заем или да общуват с Вас за друг вид търговия или бизнес оферти чрез телефон, електронна поща, поща, или други канали. В допълнение, ние може да споделяме някои или всички от Вашата лична информация с трети страни маркетинг, с които имаме бизнес отношения. Ние може да разкрием Вашата лична информация, когато има причина да вярваме, че разкриването на информацията е необходима да се идентифицират, свържат, или да се предприемат правни действия срещу някой, който може да бъде в нарушение на нашите правила или правилата на нашите контрагенти, както е посочено в Декларацията за поверителност или съответните Условия за ползване. В случай на нарушаване на закон, или причиняващо вреда и/или нарушение (преднамерено или неумишлено) целостта на здраве и имущество, на другите потребители на сайта, или трети лица, които биха могли да бъдат засегнати от вредни дейности. Ние имаме правото да разкрием Вашата лична информация, когато вярваме, че законът изисква това (като например в отговор на призовка или подобен разследващ акт, търсене във връзка със съдебна заповед, принудително изпълнение или друга правителствена агенция) и за административни и други такива цели, които считат за необходими за поддържане и подобряване на нашите услуги. В допълнение - в случай, че всички или почти активи на Дружеството бъдат прехвърлени или продадени на друго предприятие, може да се прехвърли и лична информация за придобиване на предприятието.

Сигурност на данните

За да се предотврати неоторизиран достъп и да се гарантира правилното използване на информацията,която предоставяте, ние сме въвели подходящи физически и електронни процедури за защита и сигурност на информацията, която събираме онлайн. Сигурността на Вашата лична информация е важна за нас. Ние следваме общоприетите стандарти, за да защитим личната информация, предоставена за нас, както по време на предаването й, така и след като я получим и обработим.

ТРЕТИ СТРАНИ

Този сайт съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, управлявани от участващите кредитори и други контрагенти. Настоящата политика за поверителност не се прилага за уебсайтове на трети страни. Тези връзки ще ви отведат извън нашето обслужване и разстояние от уебсайтът ни www.creditour.eu и са извън нашия контрол. Сайтовете на тези връзки могат да ви отведат до трети страни, които имат своя собствена политика за защита на личните данни и въпреки че ние се стремим да се защити целостта на нашата услуга, ние не носим отговорност за съдържанието и дейността на тези сайтове. Вашето използване на уебсайтове на трети страни, управлявани от участващите кредитори и други страни, е на Ваш собствен риск.

Използване на услугите в сайта от непълнолетни

Нашата услуга е предназначена само за тези, които са най-малко 18 години. Личната идентификационна информация, предоставена от лица под тази възраст ще бъде приета за нарушение на условия за ползване на сайта и няма да бъдат приемани за разглеждане. Всякаква обща информация, предоставена от непълнолетен по време на посещението си, може да се използва, както е посочено в тази политика на поверителност. Ние сме се посветили на защитата на личния живот на децата и нямаме никакво намерение за събиране на лични данни от непълнолетни. Насърчаваме родителите и настойниците на непълнолетните редовно да проверяват и наблюдават децата си при използването на електронна поща и други дейности онлайн.

Комисия за защита на потребителите

В съответствие с Гражданския процесуален кодекс на Република България, местните потребители имат право да знаят, че могат да подават оплаквания и жалби до Комисия за защита потребителите. За повече информация относно това : http://www.kzp.bg/